PrimeLab® je společnost, zabývající se komplexně službami v oblasti digitální stomatologie. Díky dlouholetým zkušenostem jsme považování za evropskou špičku v postgraduálním a pregraduálním vzdělávání, poskytování poradenství a přínosem v oblasti inovativních řešení. Dominantní součástí poskytovaných služeb je provozování stomatologické laboratoře specializující se na bezplatný pronájem intraorálních skenerů spojený s digitální výrobou zubních náhrad.

Nabízíme kvalitu, přesnost a kreativitu českých zubních techniků, společně s vyšší efektivitou všech technologických postupů.

Těšíme se na spolupráci,     Team PrimeLab

Schéma spolupráce

Pravidelně pořádané workshopy mají za úkol představit a vysvětlit potenciálním zájemcům o spolupráci celý koncept služeb PrimeLab®. Během akce je kromě vysvětlení všech možností digitální stomatologie a objasnění hlavních technologických výhod umožněn praktický nácvik procesu intraorálního skenovanín. Účastníci budou zevrubně seznámeni se všemi typy nabízených protetických náhrad i jiných souvisejících výrobků (šablony, dlahy,..), současně s představením materiálový možností pro frézování a tisk, společně se 4-mi verzemi finální úpravy.

Aktuální termíny INTRO workshopů najdete v hlavní záložce ŠKOLENÍ

Bezplatný pronájem skenerů je ošetřen smlouvou obsahující mimo jiné i tříměsíční zkušební dobu. Při podpisu smlouvy a dodržení všech podmínek z ní plynou mimo jiné i tyto výhody:

 • Zaškolení a kontinuální vzdělávání celého ordinačního teamu zdarma.
 • Možnost doplacení skeneru a upgrade o frézovací jednotku po celou dobu smluvního vztahu.
 • Poradenství v oblasti pracovních postupů, materiálů a technologií v oblasti CAD/CAM
 • Bezplatný převod intraorálního skeneru na uživatele po 3 letech od podpisu smlouvy.

Od smlouvy je možné kdykoliv odstoupit, podmínkou je pouze úhrada všech absolvovaných školení.

Po již zmíněném Intro workshopu nabízíme zdarma 3 úrovně školení, které je možné absolvovat kdykoliv v průběhu tříletého kontraktu:

 • PrimeLab START: Dvoudenní školení určené pro celý team zubní ordinace (zubní lékaři, asistentky, recepční), která je ve smluvním vztahu z PrimeLab. Součástí školení je mimo jiné LIVE ošetření pacienta, preparace na fantomech, výběr barvy zubů, nácvik skenování a odeslání zakázky, ukázka průběhu výroby protetické náhrady, nácvik lepení. Zvláštní část bude věnována managementu a marketingu.
 • PrimeLab ADVANCED: Dvoudenní pokročilé školení pro zubní lékaře věnované plánování frontálního úseku, fotografii pacienta, 3D face skenování pacienta, digitálnímu waxup, různým verzím zhotovení a funkci mockup, pokročilým technikám rubberdamu. Součástí školení jsou rovněž rozsáhlá protetická ošetření a postupy, způsoby rekonstrukce a registrace čelistních vztahů, výroba nákusných dlah, retainerů, dlah léčby spánkové apnoe, neviditelný rovnátek, atd.
 • PrimeLab IMPLANT: Dvoudenní školení pouze pro zubní lékaře věnované digitální implantologii. Součástí školení je LIVE ošetření pacienta, plánování implantátu v sw CBCT, výroba a design šablony k navigované implantologii, nácvik zavedení implantátu do modelu, skenování, protetická implantologie – tibase a multunit abutmenty.

K tomu 1x ročně 50% sleva na libovolný kurz pořádaný KUNKELA Academy v průběhu kontraktu.

Po podepsání smlouvy je nutné absolvovat minimálně školení PrimeLab START a následně může začít 3měsíční zkušební období. Toto období se vyznačuje nejnižším závazkem k výrobě protetických prací, a to je 10 jednotek za měsíc. Po tuto dobu je možné kdykoliv odstoupit od smlouvy, podmínkou je pouze úhrada absolvovaných školení.

Vlastní realizace (smluvního využití intraorálního skeneru PRIMESCAN) probíhá tak, že spolupracující lékař (klinika) zasílá protetické práce k výrobě do PrimeLab v následujícím režimu: první 3 měsíce minimálně 10 jednotek, zbytek roku a další 2 roky minimálně 20 jednotek měsíčně.

V průběhu realizace smluvního využívání skeneru je možné kdykoliv provést odkup skeneru do osobního vlastnictví nebo upgrade zakoupením vlastní frézovací jednotky (ordinační nebo laboratorní). Neztrácíte tím ale možnost zvýhodněného vzdělávání v KUNKELA Academy a zasílání náročnějších prací do PrimeLab. 

Při ukončení tříleté smlouvy pronájmu skeneru nastává okamžik, kdy dochází k bezplatnému převodu skeneru do vlastnictví uživatele a otevření uzavřeného skeneru i pro jiné laboratoře.

Nadále existuje možnost spolupracovat s PrimeLab zasílat zakázky. Kdykoliv je možné se obrátit na PrimeLab ohledně upgrade skeneru zakoupením vlastní frézovací jednotky (ordinační nebo laboratorní) za zvýhodněných podmínek.

Pracovní postup

Výběr barvy

Výběr barvy je možný různým způsobem, a i s různou přesností.

Je možné využít funkci intraorálního skeneru „Shade Detection“ nebo použít standardní vzorníky barev VITA Classical nebo VITA 3D-Master. 

Zubní technici PrimeLab jsou certifikováni i na v současnosti nejpřesnější výběr barvy u pacienta pomocí protokolu „eLAB“.

Smile design data

Smile design data jsou vyžadována pouze u rozsáhlejších prací ve frontálním úseku. Vyžadujeme zaslání těchto fotografií a intraorálního skenu před preparací:

 1. Portrétová fotografie s přirozeným úsměvem
 2. Portrétová fotografie s retraktory (případně 3D Face-scan pomocí aplikace Bellus 3D)
 3. Iniciální intraorální sken horní čelisti

Způsob zhotovování fotografií a face-scanu bude součástí PrimeLab školení

Preparace

Přesnost všech protetických prací velkou měrou ovlivňuje lidský faktor, tedy i kvalita preparace zubního lékaře. Preparace pro CAD/CAM výrobu protetických náhrad se neliší od preparace pro konvenční výrobu. Preparace je také součástí PrimeLab školení, kde se na fantomových modelech probírají jednotlivé techniky a nuance, včetně způsobů retrakce gingivy.

Sken

Techniky intraorálního skenování, lineární způsob pohybu skenerem a dostatečná rychlost jsou základní atributy pro zhotovení přesného a kvalitního digitálního modelu. Pravdou zůstává fakt, že skenování skenerem PRIMESCAN je natolik jednoduché, že kvalitního digitálního otisku dokáže každý uživatel již napoprvé. Z tohoto důvodu učíme na PrimeLab školeních skenovat i zubní asistentky z důvodu zefektivnění činnosti ordinace.

Pro sólo práce (jednotlivá korunka nebo onlay) je dostatečný sken kvadrantu, pro vícečlenné práce je vždy vyžadován sken celé čelisti.

Kontrola

Po ukončení skenování a vytvoření virtuálního 3D modelu počítačem nastávají poslední 2 kroky zubního lékaře před odesláním skenu do PrimeLab. Prvním z kroků je zaznamenat hranici preparace a druhým spuštění nástroje „Analysis tools“, který hodnotí kvalitu preparace ze 4 aspektů:

 • Vzdálenost od antagonisty
 • Podsekřiviny
 • Okraj schůdku
 • Povrch

Výhodou je, že při odhalení případné nepřesnosti není potřeba po úpravě v ústech opakovat celý sken, ale vyříznout ze skenu pouze opravované místo a doskenovat. Další výhodou je, že pacien je stále na křesle a je možné v reálném čase vylepšit preparaci bez toho, aby „kouzlil“ zubní technik a pak se dobrušovalo v ústech.

V tento moment je navíc možné se spojit s podporou PrimeLab přes program TeamViewer a vše konzultovat se zubním technikem Primelab pro maximálně přesný výsledek.

Odeslání do PrimeLab a výroba

Posledním krokem v ordinaci zubního lékaře je odeslání digitálního otisku – skenu přes portál Sirona Connect společně s vyplněnými údaji k zakázce.

Vlastní výroba probíhá pomocí CAD/CAM technologie z rozličných materiálů dle volby zubního lékaře a ve 4 verzích provedení :

 • Standard (plně anatomický tvar / jednobarevné)
 • Standard Plus (plně anatomický tvar/ polychromatické)
 • Premium (plně anatomický tvar / polychromatické / dobarvované)
 • Premium Plus (Cut Back)

Na všechny protetické výrobky z PrimeLab je kladen důraz nejenom po stránce estetiky a přesnosti, ale i funkčnosti, která je zajištěna permanentně zapnutým virtuálním artikulátorem, nastaveným v základu dle věku pacienta, nikoliv pouze podle průměrných hodnot. Samozřejmě je možné pracovat plně individuálně s naměřenými a zaslanými daty pacienta díky spojení CBCT a intraorálního skenu.

Odeslání zakázky

Každá zakázka – protetický výrobek je bezpečně doručena předem zvoleným způsobem. Doba zhotovení se liší dle verze provedení. Solo práce a 3členné můstky ve verzi Standard, Standard Plus a Premium jsou vyhotoveny do 72 hodin, verze Premium Plus a vícečlenné práce jsou zhotoveny na základě individuální domluvy.