Přes záplavu intraorálních skenerů na dentálním trhu máme v nabídce PrimeLab máme pouze PRIMESCAN a to z několika důvodu (informace získané ze studie Mehl A et. al., Accuracy of complete- and partial-arch impressions of actual intraoral scanning systems in-vitro, Int J Comput Dent., Publishing date: March 2019):

  • Nejpřesnější a nejrychlejší skener na trhu: díky novému typu senzoru (Smart Pixel Senzor) zaznamená více než 1 000 000 3D bodů za sekundu, produkující momentálně nejpřesnější a nejfotorealističtější data.
  • Díky technologii Dynamic Depth Scan Technology dokáže maximálně přesně zaznamenat i oblasti v hloubce až 20mm
  • Jednoduchost skenování
  • Vysoký komfort obsluhy díky variabilitě monitoru a možnosti ovládání dotykem
  • Snadno desinfikovatelný
  • Pracující až 60 min bez elektřiny
  • Možnost exportu skenu v různých formátech (rst, dxd, stl,…)

Vzhledem k tomu, že elektronika, a tedy i digitální technologie velice rychle stárnou, nabízíme Vám dnes pouze to nejnovější a nejkvalitnější, abyste i po skončení kontraktu (3 roky) měli z Vaší technologie maximální užitek.

Propojení s CBCT

Výhodou digitalizace otisku čelistí je možnost s ním dale pracovat jako s datovým souborem, který je možné spojit s jiným datovým souborem jako je například DICOM soubor vytvoření 3D RTG přístrojem (CBCT). Výsledky tohoto spojení využíváme v:

Propojení s CBCT

Implantologie

Vložený intraorální sken do dicom souboru zjednoduší a zpřesní plánování polohy implantátu i díky informaci o pozici měkkých tkání vůči kosti. Přenesení povrchu tvrdých a měkkých tkání dutiny ústní do 3D RTG snímku zároveň slouží i jako podpora pro design a výrobu šablony sloužící k navigované implantologii.

Propojení s CBCT

Gnatologie

Elektronickým snímáním pohybů dolní čelisti vůči horní a rozpohybováním dicom souboru CBCT snímku spojeným s intraorálními skeny je možné přesně odečítat všechny fyziologické i nefyziologické pohyby v čelistním kloubu. Tímto způsobem je možné plánovat zvedání skusu či různé terapeutické dlahy.

Propojení s CBCT

Endodoncie

Stejně jako v implantologii je možné po spojení dicom souboru a intraorálního skenu detekovat průběh kořenových kanálků jednotlivých zubů a místech obliterace či jiné překážky vyrobit endo-šablonu k usnadnění nalezení vstupu do kořenového systému.

Propojení s CBCT

Spánková medicína

Porovnáním dvou dicom souborů provedených v habituální poloze dolní čelisti a v poloze 65% protruze je možné detekovat obstrukci horních cest dýchacích často spojenou s chrápáním nebo syndromem obstrukční spánkové apnoe. V takovém případě je možné vyrobit aparátek – mandibulární protrudor jako podpůrný léčebný prostředek.