Výrobky

CAD/CAM technologie již nějaký čas dokáže nahradit všechny možnosti konvenční výroby ve stomatologii, proto jsme schopni na základě intraorálního skenu nabídnout celou škálu protetických výrobků digitálně zhotovených z různých materiálů jako je živec, leucit, zircon, lithium silikát i disilikát, titan, kompozit,…atd.

Vlastní výroba probíhá v různých verzích provedení tvaru, povrchu a struktury v těchto variantách :

Na všechny protetické výrobky z PrimeLab® je kladen důraz nejenom po stránce estetiky a přesnosti, ale i funkčnosti, která je zajištěna permanentně zapnutým virtuálním artikulátorem, nastaveným v základu dle věku pacienta, nikoliv pouze podle průměrných hodnot. Samozřejmě je možné pracovat plně individuálně s naměřenými a zaslanými daty pacienta díky spojení CBCT a intraorálního skenu.

S cenami jednotlivých výrobků budete seznámeni během workshopu Intro a budou po celou dobu kontraktu k nahlédnutí v klientské zóně webu.

Katalog ShAppes

Nabízíme kolekci estetických přírodních tvarů zubů v horní čelisti, které je možné stáhnout a následně vložit do Vašeho CAD/CAM sw jako .STL soubor.
Katalog různých tvarů frontálních zubů (oválné, trojúhelníkovité, kvadratické,…) je možné použít např. pro vložení do softwaru inLab za účelem estetického plánování digitálního waxupu a následně vytvoření 3D tištěného modelů pro výrobu mockupu. Katalog je možné použít i jako komunikační pomůcku mezi zubním lékařem a pacientem, nebo zubním lékařem a zubním technikem.

Katalog bude připraven ke stažení zde: www.shappes.dental